KDTD Header ImageBütüncül Psikoterapi Kongresi Header ImageKDTD 2022 Bilimsel Program YayındaKDTD 2022 Erken Kayıt Uzatıldı
KDTD Header ImageBütüncül Psikoterapi Kongresi Header ImageKDTD 2022 Bilimsel Program YayındaKDTD 2022 Erken Kayıt Uzatıldı

Çalışma Grupları

KONGRE ÖNCESİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grubu - 1

"Basing Treatment of Depression on Case Formulation: Cognitive Intervention, Behavior Activation and Beyond"
Depresyonun Tedavisini Olgu Formülasyonuna Dayandırmak: Kognitif Müdahaleler, Davranış Aktivasyonu ve Ötesi
Yönetici: David Veale

Çalışma Grubu - 2

"Imagery Rescripting in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)"
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda İmgesel Yeniden Senaryolandırma Yaklaşımı
Yönetici: Kerry Young

Çalışma Grubu - 3

"Compassion Focused Therapy in Children and Adolescents"
Çocuk ve Ergenlerde Şefkat Odaklı Terapi
Yönetici: Daniel Rijo

Çalışma Grubu - 4

"An Introduction to Compassion Focused Therapy for Eating Disorders/Disordered Eating"
Yeme Bozukluğu/Bozulmuş Yeme Davranışında Şefkat Odaklı Terapi
Yönetici: Ken Goss

KONGRE İÇİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grubu - 1

"Death Anxiety"
Ölüm Anksiyetesi
Yönetici: David Veale

Çalışma Grubu - 2

"Working with Complicated and Complex PTSD"
Kompleks ve Komplikasyonlu Travma Sonrası Stres Bozukluğu İle Çalışmak
Yönetici: Kerry Young

Çalışma Grubu - 3

"Schema Therapy in Children and Adolescents"
Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi
Yönetici: Daniel Rijo

Çalışma Grubu - 4

"Making Sense of Shame"
Utanca Anlam Vermek ve Utanç Duygusu ile Çalışmak
Yönetici: Ken Goss